ajalugu ja kodu-uurimus

18.09.2011

Oti külarahva lugu

18.09.2011

J. Lithanderi “Köki ja kokka ramatu” (1781) kokandusalane sõnavara

18.09.2011

Minu isa Afganistani sõjas

18.09.2011

Emajõe veetaseme kõrgseisud Tartus aastatel 1946-2005

18.09.2011

Nõiaprotsessid Eestis

18.09.2011

Ühe mehe elu XX sajandi muutuste keerises

18.09.2011

Kirjandus- ja kultuuritegelased Pärnu Alevi kalmistul

15.09.2011

INGERISOOMLASTE EESTI KAUDU SOOME EVAKUEERIMINE TEISE MAAILMASÕJA AJAL

SISSEJUHATUS Ingerisoomlased on väike rahvakild, kelle algne kodupaik oli Loode-Venemaa aladel, kuid kes ajaloo keerdkäikude tõttu on kaotanud sideme oma kodukohaga ning on rahvusena mööda erinevaid riike laiali pillutud. Ajaloolased on keskendunud ingerisoomlaste saatusele pärast Teist maailmasõda ja analüüsinud nende tänapäevaseid olusid, kuid evakueerimist kui protsessi ja Eesti osa selles on uuritud väga vähe. Näiteks Terje Anepaio artiklis „Soomlased“, mis on avaldatud Eesti Entsüklopeediakirjastuse poolt 1999. aastal kogumikus „Eesti rahvaste raamat“, on kogu protsess võetud kokku ühe lausega, milles öeldakse vaid, et kokkuleppel Soome riigiga viidi 1943. aasta märtsist kuni 1944. aasta juunini Eesti kaudu Soome üle 63 000 ingerisoomlase (Anepaio […]