?

Alguses on küsimärk.

Kui sa oled jõudnud küsimärgini ehk püstitanud küsimuse, oled astunud esimese sammu teadusliku mõtlemise teel. See tee lõpeb vastusega su küsimusele. Ometi märkad, et vastuseni viivat käänulist avastusretke läbides sirgub tee kõrval rohus aina uusi küsimärke. See ongi teaduse tuum - avastusretked sünnitavad pidevalt uusi.

Loodame, et sa ei arva, et teaduslik mõtlemine on üksnes teadlaste monopol - kindlasti mitte! Teaduslikult võib mõtlema õppida igaüks. Miks mitte teha seda juba koolis? Sa koostad oma elu esimese uurimistöö. See tuli sulle endalegi üllatuseks suurepäraselt välja! Sa said teada palju uut, mis vääriks ka teistega jagamist. Kuidas nad su uurimustööga tutvuda saaks? Selleks ongi ajakiri Akadeemiake - me avaldame õpilaste uurimistöid.

Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake alustas tegevust 2007. aastal. Oleme seni ainus Eesti õpilaste teadusajakiri ning meil läheb hästi: saame avaldada palju väga huvitavaid ja originaalseid õpilasuurimusi. Oleme veebiajakiri, aga me ei riputa uurimistöid internetiavarusse üles valimatult: kõik meile saabunud tööd retsenseerib Tartu Ülikooli magistrantidest, doktorantidest ja töötajatest koosnev vabatahtlik toimetuskolleegium.

Parimad õpilasuurimused avaldatakse meie koduleheküljel. Lisaks töö avaldamisele pakub Akadeemiake võimalust saada oma uurimistööle professionaalset tagasisidet, nõuandeid ning innustust edaspidigi uurimistöö koostamine ette võtta. Loodame, et meist võiks olla uurimistööde koostamisel abi nii õpilastele kui õpetajatele, sest seni avaldatud uurimistööd on headeks näideteks teema leidmise, uurimisküsimuse püstitamise, töö ülesehituse ning korrektse vormistuse kohta. Lisaks pakub Akadeemiake ka abimaterjale uurimistööde vormistamise ja allikmaterjalidele viitamise kohta (viide vormistus- ja viitamisjuhendile) ja õpilastele mõeldud muhedaid õppevideosid (viide õppevideotele). Uurimistöö juhendajatele on kogemuste vahetamiseks ja üksteise praktikatest innustuse saamiseks loodud rubriik “Juhendajale”.

Teadus viib elu edasi. Võib-olla teeb seda ka sinu uurimistöö? Äkki saab Akadeemiake olla su avastustele hooandjaks?