Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake ei võta hetkel töid vastu.

Uurimistööle/esseele esitatavad nõuded:
- töö sisaldab autori isiklikku panust (avaldamisele ei kuulu referatiivsed tööd);
- töö on eestikeelne;
- töö on korrektselt vormistatud ja viidatud, järgides ajakirja Akadeemiake viitamis- ja vormistusjuhendit (PDF).
- temaatilisi piiranguid ei ole;
- avaldame nii põhikooli kui gümnaasiumi õpilaste töid, vaata Akadeemiakese avaldamis- ja hindamise juhendit (PDF);
- töö on Wordi formaadis.


Uurimistööle/esseele palume lisada:
- autori nimi, e-post, vanus, kool, klass, foto;
- juhendaja või õpetaja nimi, e-post ning kool või asutus;
- teave sellest, kas artikkel (või selle aluseks olev uurimistöö) on osalenud konkurssidel ja varem avaldatud.

Saada artikkel/essee aadressil:
- akadeemiake@gmail.com
- uurimistöid võib Akadeemiakese toimetusele saata aastaringselt

Õpilaste teadusajakirja Akadeemiake väljaandmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium