REAAL- JA LOODUSTEADUSTE VALDKOND

Eesti Hüdroloogia ja Meteoroloogia Instituudi  (EMHI)  veebileht http://www.emhi.ee/  
Keskkonnateabe Keskuse veebileht http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php
Kinnistusraamat https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx
Maa-ameti geoportaal http://geoportaal.maaamet.ee/
Statistikaamet http://www.stat.ee/
TÜ füüsikainstituudi ilmajaam http://meteo.physic.ut.ee

 

SOTSIAAL- JA HUMANITAARTEADUSTE VALDKOND

Sinu kodukoha arhiiv ja raamatukogu.
Eesti artiklite andmebaas http://ise.elnet.ee/
Eesti Filmi Andmebaas http://www.efis.ee/
Eesti Keele Instituudi  keelekogud ja andmebaas http://www.keel.ut.ee/et/keelekogud
Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaas (KNAB) http://www.eki.ee/knab/knab.htm -
Eesti  Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv http://www.psych.ut.ee/esta/
Rahvusarhiiv http://www.ra.ee/
Rakenduslikud interdistsiplinaarsed haridusuuringud ja andmebaasid http://www.sotsioloogia.ee/esta/rihu_database.html
Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/
Statistikaamet http://www.stat.ee/
Tartu Ülikooli digitaalarhiiv Dspace https://dspace.ut.ee/discover/
Tartu Ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv http://www.murre.ut.ee/arhiiv/
Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/dialog/statfile2.asp
Toidu koostise andmebaas http://tka.nutridata.ee/tka/index.action
Toitumisuuringute andmebaas http://uab.nutridata.ee/uab/Tutvustus/Toitumisuuringud.html