27.03.2022

KLASSIKALINE MUUSIKA TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUMI ÕPILASTE SEAS: POPULAARSUS JA MÕJU

Uurimistöös käsitletakse klassikalise muusika populaarsust gümnasistide hulgas ja seda klassikalise muusika mõju gümnasistidele. Teema on aktuaalne, kuna tundub, et klassikaline muusika jääb üha rohkem teiste muusikažanrite varju ja viimaste kuulatavus noorte seas aina suureneb, mistõttu võib arvata, et klassikalist muusikat kuulavad noored üsna vähe. Seepärast soovitakse välja selgitada, kas ja kui palju see tõele vastab.  Töö eesmärk ongi uurida klassikalise muusika populaarsust Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaste seas ja seda, millist mõju klassikaline muusika neile avaldab.
26.12.2020

PORGANDIST FLÖÖT

Ma valisin selle teema selle pärast, et ma nägin Youtube’is videot, kuidas porgandist tehti flööt. Töö eesmärk on teha ise porgandist flööt, sellel mängida ja jälgida, kui kaua selline flööt vastu peab, enne kui see tuleb ära visata.
02.02.2020

MUUSIKAELAMUSE KUJUTAMINE JOONISTUSTES

Muusika on igal pool meie ümber ja osa kõikide elust, isegi kui seda endale ei teadvustata. Muusika tekitab inimeses emotsioone ja mõjutab tema meeleolu. Muusika võib ergutada või rahustada, teha õnnelikumaks või kurvemaks. Muusika tekitab kujutluspilte, mis on igal inimesel erinevad, ja seda kujutlust on võimalik väljendada näiteks joonistamise kaudu. Teema on valitud, et näha, kuidas väljendavad erinevad inimesed muusikast saadavat elamust pildiliselt ja milliseid ühiseid jooni saab ühe pala järgi loodud piltidest välja tuua. Autor on ise elu jooksul tihedalt muusikaga kokku puutunud ja leiab, et oleks huvitav analüüsida eakaaslaste muusikast saadavaid emotsioone. Töö peamine uurimisküsimus ongi: „Kuidas väljendub […]