Arhiiv


MUUSIKAELAMUSE KUJUTAMINE JOONISTUSTES

TRIINU HALGMA
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 12 Juhendaja: Inga Vendelin

Muusika on igal pool meie ümber ja osa kõikide elust, isegi kui seda endale ei teadvustata. Muusika tekitab inimeses emotsioone ja mõjutab tema meeleolu. Muusika võib ergutada või rahustada, teha õnnelikumaks või kurvemaks. Muusika tekitab kujutluspilte, mis on igal inimesel erinevad, ja seda kujutlust on võimalik väljendada näiteks joonistamise kaudu.

Teema on valitud, et näha, kuidas väljendavad erinevad inimesed muusikast saadavat elamust pildiliselt ja milliseid ühiseid jooni saab ühe pala järgi loodud piltidest välja tuua. Autor on ise elu jooksul tihedalt muusikaga kokku puutunud ja leiab, et oleks huvitav analüüsida eakaaslaste muusikast saadavaid emotsioone.

Töö peamine uurimisküsimus ongi: „Kuidas väljendub erinevatel inimestel muusika tajumine piltides, värvide, kujundite valikus ja milliseid sarnasusi leidub?“ Vastuse saamiseks tehakse katse 30 Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasega, mille käigus joonistavad nad kolme erineva muusikapala saatel pildid.

Töö esimeses osas antakse ülevaade muusika ja kunsti mõjust inimesele ning sünesteesia olemusest. Teises pooles on lahti seletatud katse korraldamine ja esitatud tulemuste analüüs.

Töö teoreetiline osa tugineb kunsti ja loovusega seotud raamatutele ja internetiallikatele, näiteks Rüütel jt „Loomismäng“, Adamson „Kunstiõpik gümnaasiumile“ ja Raikerus „Arenguline grafeemi-värvi sünesteesia“.