Õppefilm "Kuidas teha uurimistööd"

» Vaata tervet filmi Youtube’is.

Isutekitaja/treiler:
Üksikud klipid:

Uurimistöö ülesehitus. Teema valimine.
Uurimisküsimus. Hüpotees. Juhendaja leidmine.
Kirjandusega tutvumine. Tsiteerimine. Refereerimine. Viitamine.
Praktilise uurimise läbiviimine. Metoodika. Andmebaasid.
Tulemuste, järelduste ja arutelu peatükk.
Uurimistöö kokkuvõte, pealkiri ja sissejuhatus. Kaitsmine.
 

Õppevideote valmimist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium ning SA Eesti Teadusagentuur.