Arhiiv


Paide linna edelaosa puisniidu taimestik ja selle muutused

ANNI MÄNNIL
Paide Ühisgümnaasium Vanus: 18 Klass: 12 Juhendaja: Maarika Männil 2011. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi teise vooru pääsenud töö

Inimesed on üha enam hakanud väärtustama loodust ja selle mitmekesisust. Meedias on ilmunud mitmeid artikleid, kus tuntakse muret looduskeskkonna saastumise ja liigirikkuse vähenemise pärast. Seepärast peaks igaüks pöörama rohkem tähelepanu oma kodukoha looduse liigirikkusele, seda kaitsma ja hoidma.

Kuna puisniit on Eesti liigirikkaimaks taimekoosluseks, valisin uurimise objektiks oma kodukohas Paide linna edelaosas asuva puisniidu taimestiku. Nimetatud ala taimestikust on teinud uurimistöö Paide Ühisgümnaasiumi õpilane Krista Joosep aastal 2002. Puisniit on olnud vähemalt viis aastat niitmata, mistõttu on huvitav võrrelda 2002. ja 2009. aasta andmete põhjal niidu taimestiku liigirikkuse ja koosseisu erinevusi. Paide linna edelaosas paiknev puisniit on väärtuslik, sest lisaks üldisele liigirikkusele on sealt leitud neli liiki kaitsealuseid taimi.

Uurimistöö eesmärgiks on uurida puisniidu taimestiku koosseisu ning selle muutusi peale niidu mitmeaastast niitmata jätmist: anda ülevaade niidul olevatest looduskaitsealustest liikidest, ala mullastikust ning leida taimede liigirikkuse ja mulla niiskusesisalduse vaheline seos ja vastavalt vaatluste tulemustele korraldada võimalusel puisniidu liigirikkuse säilimiseks niitmine ning heina äravedu.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.