SELJA KOOLI AJALUGU 1942-1948 LEIDA AUSTERI JA AITA KURME MÄLESTUSTE PÕHJAL

Arhiiv


SELJA KOOLI AJALUGU 1942-1948 LEIDA AUSTERI JA AITA KURME MÄLESTUSTE PÕHJAL

MARIE TOMINGA
TORI PÕHIKOOL Klass: 9 Juhendaja: Tiina Tominga-Ergezinger

Meie ümber on palju lugusid. Paljusid lugusid me kuuleme, palju läheb meist mööda. Paljud lood puudutavad meid, paljud jätavad külmaks. Mina kuulsin ja mind puudutas lugu, mida kuulsin Selja koolist.

Loo rääkis meie peretuttav Leida Tõnutare, kui meenutas oma kooliaja algust. Tagantjärgi mõeldes ei oska ma öelda, kas see oli tema valgete täppidega punane esimese koolipäeva sitsikleit, meenutus erilisest koolimajale omasest lõhnast või õnnetunne kingituseks saadud noodivihikust, mis mind paelus ja hämmastas. Kuidas on võimalik mäletada 76 aasta taguseid mälestusi nii detailselt? Mõistsin, et see on lugu, millest tahan rohkem teada. Soovisin talletada oma kodukoha kultuuripärandit, kuna põlvkond, kes neid lugusid veel mäletab, on kadumas. Nii sündis minu uurimuse teema.

Uurimistöö eesmärk on anda lühiülevaade 1940ndate aastate poliitilisest elust ja tolleaegsest koolikorraldusest ning õppida tundma Leida Austeri kooliaega ja oma kodukoha ajalugu.

Töö käsitleb peamiselt aastaid 1942–1948. Esimene peatükk loob ajaloolise tausta, mis aitab mõista tolleaegset poliitilist olukorda ning eluolu. Seejärel annan ülevaate Eesti kooli töökorraldusest neil aastail. Teise osa moodustab Selja kooli ajalugu. Töö uurimuslik osa põhineb Leida Tõnutare mälestustel. Leida soovil kasutan töös tema neiupõlvenime Auster. Osa mälestustest kirjutas ta minu jaoks üles, osa salvestasin helifailina telefoni. Tegin tema jutus minimaalselt muudatusi, et säiliks Leida kõnepruuk. Lisasin oma töösse Selja kooli vilistlase Jüri Kadaja ema Aita Sepa (neiupõlvenimega Kurme 1921–2010) mälestused. Tema oli Selja koolis õpetaja 1944. aasta sügisest. Olude sunnil töötas ta kaks aastat Seljametsas. Seejärel taas Seljal õpetajana, alates 1962. juhatajana kuni nõukogudeaegse kooli lõpuni.

Materjali leidsin nii raamatukogust, muuseumist kui ka inimeste isiklikest mälestustest. Kõige raskem oli leida infot Selja kooli ajaloo kohta, toetusin selles osas peamiselt Jüri Kadaja mälestustele. Uurimustöö koostamisel tuli tunnistada, et Selja koolimaja on läbi aegade elanud ääretult mitmekesist elu. Kindlasti tasub tulevikus Selja koolimaja ajalugu edasi uurida.

Uurimustöö koostamise käigus tekkisid ka mõned raskused. Tori muuseumist saadud käsikirjalist teksti Selja kooli kohta oli kohati raske lugeda. Kuigi Selja koolil on väga pikk ja väärikas ajalugu, oli üsna raske leida infot selle kohta.