INIMESE PAPILLOOMVIIRUSE VASTASE VAKTSINEERITUSE TASE JA SELLEST KEELDUMISE PÕHJUSED KOLME EESTI GÜMNAASIUMI NÄITEL

Arhiiv


INIMESE PAPILLOOMVIIRUSE VASTASE VAKTSINEERITUSE TASE JA SELLEST KEELDUMISE PÕHJUSED KOLME EESTI GÜMNAASIUMI NÄITEL

Mia Marie Sukles
TALLINNA REAALKOOL
Klass: 139.B
Juhendajad: Elen Vettus (AS Ida-Tallinna Keskhaigla), õp Tiina Talvi
Auhinnad: Gümnaasiumiastme III preemia; Sotsiaalministeeriumi, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Tervise Arengu Instituudi eriauhinnad (Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2023)

Uurimistöö eesmärk on hinnata inimese papilloomiviiruse vastase vaktsineerituse taset erinevate Eesti gümnaasiumite näitel ning analüüsida vaktsineerimisest keeldumise põhjuseid.
Uurimistöö eesmärgist lähtuvalt on püstitatud kolm uurimisküsimust:

* kuidas erineb piirkonniti kolme kooli näitel gümnaasiumiastme noorte HPV-vastase vaktsineerituse tase;
* millised on vaktsineerimisest keeldumise põhjused;
* kuidas erinevad vaktsineerimisest keeldumise põhjused piirkonniti kolme kooli näitel?