Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake alustas õpilasuurimuste publitseerimist 2007. aastal. Avaldatud uurimistööde valdkonnad varieeruvad keemiast ja füüsikast kuni keeleteaduse ja ajalooni, mis kinnitab, et kõrgetasemelisi uurimistöid tehakse Eesti koolides praktiliselt kõigis õppeainetes. Kõik Akadeemiakesse saabunud uurimistööd retsenseerib Tartu Ülikooli magistrantidest, doktorantidest ja töötajatest koosnev vabatahtlik toimetuskolleegium. Avaldamisele minevad tööd läbivad keelekorrektuuri.

Õpilastele pakub Akadeemiake võimaluse saada oma uurimistööle professionaalset tagasisidet, nõuandeid ning innustust edaspidigi uurimistöö koostamine ette võtta. Parimad õpilasuurimused avaldatakse Akadeemiakese koduleheküljel. Akadeemiakesest võiks olla uurimistööde koostamisel abi nii õpilastele kui õpetajatele, sest seni avaldatud uurimistööd on headeks näideteks teema leidmise, uurimisküsimuse püstitamise, töö ülesehituse ning korrektse vormistuse kohta. Lisaks pakub Akadeemiake ka abimaterjale uurimistööde vormistamise ja allikmaterjalidele viitamise kohta (viide vormistus- ja viitamisjuhendile) ja õpilastele mõeldud toredaid õppevideosid (viide õppevideotele). Uurimistöö juhendajatele on kogemuste vahetamiseks ja üksteise praktikatest innustuse saamiseks loodud rubriik “Juhendajale”.

Vaata ajakirja arhiivi