Arhiiv


Ravimtaimede kasutamine

Kristin Lisette Jõgiste
PÄRNU KUNINGA TÄNAVA PÕHIKOOL Klass: 8 Juhendaja: Lia Viller Uurimistöö sai Pärnu linna õpilaste teadustööde konkurssil 1. koha.

Erinevate terviseprobleemide korral on ravimtaimi ja taimseid preparaate kasutatud väga kaua. Praegusel ajal on umbes 40% ravimitest taimse päritoluga või sisaldavad taimseid toimeaineid. (Internet 9)

Enamik taimsetest preparaatidest on saadaval ilma retseptita ja just see hõlbustab nende kättesaadavust, kuid võib põhjustada ka valet tarbimist. Paljud inimesed korjavad või kasvatavad ravimtaimi ise. Ravimtaimede tõhusa ja ohutu kasutamise propageerimisel on oluline roll kõigil meditsiinitöötajatel ja terviseajakirjandusel.

Töö eesmärk oli selgitada ravimtaime mõistet, anda lühiülevaade taimeravi ajaloost, tavainimeste teadmistest ravimtaimede kohta, küsida meditsiinitöötajate arvamust ravimtaimedega ravimise kohta ja koostada väike ravimtaimede koduaabits kümnest arstide arvates olulisemast ravimtaimest.

Metoodika: uuringus osales 51 tavainimest, kes kõik olid seotud Pärnu Kuninga Tänava Põhikooliga (lapsevanemad, õpetajad, vanemate klasside õpilased) ja eraldi rühmana 10 meditsiinitöötajat. Esimeses, tavainimeste rühmas osalenutest oli naisi 63%, mehi 37%. Vastajate keskmine vanus oli 40 aastat. Küsitlusuuringus osalemine oli vabatahtlik ja anonüümne. Küsimustik koosnes üheksast küsimusest, millest viis olid valikvastustega ja neli vabad küsimused. Soovisime saada küsitletutelt informatsiooni ravimtaimede kasutamise ja hankimise, samuti ravimtaimealaste teadmiste saamise ja ravimtaimede kasutamise kohta konkreetsete haigusnähtude korral ning ka seda, kuidas inimesed ise hindavad oma sellealaseid teadmisi.

Küsimustele vastas kümme erineva erialaga meditsiinitöötajat, kuus arsti ja neli apteekrit, kellelt tahtsime teada, kas nad kasutavad oma igapäevatöös ravimtaimi, kas nad teevad seda haiguste ennetamiseks, teiste ravimite toetuseks või iseseisvalt haiguste raviks.

„Väikese ravimtaimede koduaabitsa“ koostamiseks moodustasid need kümme arsti/apteekrit igaüks kümne nimetusega valimi, mille põhjal on koostatud ravimtaimede soovitusnimestik igapäevaseks koduseks kasutamiseks. Sealjuures ei ole arvestatud konkreetse inimese spetsiifilisi haigusi, vaid neid, mis on enam levinud.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.