Arhiiv


Elu pärast Siberit

Anett Altmäe
KADRINA KESKKOOL Klass: 7 Juhendaja: Evelin Tiiter Uurimistöö osales 2013. a õpilaste teadustööde riiklikul konkursil, kus saavutas I preemia põhikooliastmes. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatud õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusel EV Presidendi auhindadele sai uurimistöö 2013. aastal põhikooli arvestuses II koha.

Käesoleva uurimuse „Elu pärast Siberit“ teema valiku põhjus on töö autori jaoks eelkõige perekondlik. Nimelt on autori vanaema, Laine Treimani pere, üle elanud 1940. aastate teisel poolel nii küüditamise Siberisse kui ka aastaid hiljem sealt tagasituleku Eestisse. Laine küüditatute hulka ei kuulunud, kuna ta sündis 1956. aastal Siberis. Pärast Stalini surma (1953) järgnes represseeritute õigeksmõistmine ja asumiselt vabastamine. Ehkki 1959. aastaks pöördus Eesti NSV-sse tagasi üle 30 000 küüditatu ja arreteeritu, ei kuulunud nende hulka Laine Treimani perekond. Nad jõudsid Eestisse tagasi alles 1970. aastate teisel poolel ning sedagi mitte üheaegselt ega täies koosseisus, sest Laine õde Maire ning vend Arne jäid Siberisse elama.

Töö autorit huvitas eelkõige, miks tema vanaema Laine Treimani perel tagasitulek nii kaua aega võttis ning mis põhjustel ei jõudnud Eestisse tagasi Laine õde ja vend. Veel soovis autor teada saada, kuivõrd oluliselt erineb endiste represseeritute elu Eesti NSV-s ning tänases Eesti Vabariigis. Siit tulenebki uurimistöö põhieesmärk Laine Treimani perekonna elusaatuse näitel võrrelda ja analüüsida endiste represseeritute elu Eesti NSV-s pärast Siberist tagasitulekut ning taasiseseisvunud Eesti Vabariigis.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.