Arhiiv


Kuulmispuudega inimeste suhtumine kuulmisimplantaatidesse

Mattias Mölder
MIINA HÄRMA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Lii Kaudne

2013. aastal septembris korraldati Tartus Tasku aatriumis üritus, kus kuuljad said vestelda kurtidega ning kus kurdid avaldasid arvamust kuulmisimplantaatide osas. Seal jäi aga kõlama väide, et kuulmispuudega inimesed ei poolda erinevatel põhjustel kuulmisimplantaadi paigaldamist ja kasutamist. Huvist ja soovist kuulmispuuetega inimeste kohta rohkem teada saada on autor otsustanud teha uurimistöö teemal „Kuulmispuudega inimeste suhtumine kuulmisimplantaatidesse“.

Uurimistöös otsiti vastust kahele uurimisküsimusele. Sooviti teada saada, kuidas kuulmispuudega inimesed suhtuvad suhtlusmeetoditesse ehk suhtlusviisidesse, mida nad hetkel kasutavad, ning kuidas suhtuvad kuulmispuudega inimesed kuulmisimplantaatidesse. Eeskätt keskenduti sellele, mida arvavad kuulmispuudega inimesed kuulmisimplantaadist, kui palju nad implantaadist ja selle võimalustest teadlikud on ning kuidas nad oma seisukohti põhjendavad.

Töös võeti arvesse kuulmispuuetega inimeste enda arvamus ja lähtuti sellest. Autori jaoks oli töö koostamine huvitav, sest uurimistööd tehes oli võimalik saada rohkem teada viisidest ja võimalustest, kuidas vaegkuuljatega suhelda ning mis meetodeid nad ise suhtlemiseks kasutavad. Uurimistöö tulemusi saab kasutada, jagades seda kuulmispuudega inimestega, mis teavitaks neid kuulmisimplantaadi võimalusest ja avardaks selle koha pealt nende silmaringi. Veel aitaks see ümber lükata eelarvamusi või implantaadi tööd täpsemalt selgitada ning sellele tähelepanu juhtida. Teiseks on vaegkuuljate arvamusi ja tagasisidet lugedes võimalik välja tuua kuulmisimplantaadi plussid ja miinused, mis võiksid olla abiks tehiselundi parandamisel ja uuendamisel. Töö eesmärkide saavutamiseks koostas autor uurimisküsitluse, mille on üle vaadanud juhendaja. Sellega on tutvunud ka Eesti Vaegkuuljate Liidu juht ning Tartumaa Kurtide Ühingu esimees. Küsitlus koosneb 11 küsimusest, millest kuus on valikvastustega ja viis vabas vormis küsimused.

Autor soovib tänada Tartumaa Kurtide Ühingu esimeest, Eesti Vaegkuuljate Liidu juhti, kõiki küsitlusele vastanuid ning kindlasti juhendajat, kelle abita ei oleks töö võimalikuks osutunud.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.