Taimetoitluse tervisemõjud ja ajendid 15–19-aastaste Eesti vegetaarlaste seas

Arhiiv


Taimetoitluse tervisemõjud ja ajendid 15–19-aastaste Eesti vegetaarlaste seas

Beatrice Marlene Metsaorg
TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUM Klass: 12 Juhendaja: Sirje Tekko

Viimastel aastatel on taimetoitlus muutunud maailmas tõusvaks trendiks. Sama muutust võib täheldada Eestis, kuhu on lisandunud rohkelt uusi taimetoidurestorane ja taimetoidumenüüd pakkuvaid söögikohti. See annab alust arvata, et ka taimetoitlaste osakaal Eestis on tõusuteel.

Eestis puuduvad seni uuringud taimetoitlaste koguarvu, nende terviseriskide ja taimetoidudieedi järgimise ajendite ning põhjuste kohta. Tervise Arengu Instituudi koordineeritav tervisekäitumise uuring ei kogu andmeid noorte vegetaarlaste kohta.

Siinse uurimistöö põhieesmärk on täita tühimik Eesti taimetoitlaste uurimises, iseloomustada 21. sajandi noore vegetaarlase profiili, sotsiaal-demograafilisi näitajaid ja taimetoitluse võimalikke tervisemõjusid. Lisaks vaadeldakse, millistest allikatest saavad nad taimetoitluse kohta infot, milliseid muutusi täheldavad nad oma tervises, sotsiaalses elus, õpiedukuses ja enesetundes ning kuidas hindavad noored vegetaarlased Eestis taimetoitluse kättesaadavust, kallidust ja ühiskonna suhtumist neisse.

Uurimistöö koosneb kahest osast. Esimeses osas antakse ülevaade teemakohasest kirjandusest ja vastavasisulistest uurimustest, et selgitada välja taimetoitluse võimalikud tervisemõjud ja levinuimad ajendid ning taimetoitlaste sotsiaal-demograafiline profiil. Töö teises osas keskendutakse 15–19-aastaste Eesti vegetaarlaste seas tehtud veebiküsitluse analüüsile.