Arhiiv


ANDRUS KIVIRÄHKI ISIKUSTIIL

JANEK VAAB
TALLINNA 32. KESKKOOL Klass: 11 Juhendaja: Eha Aare Töö saavustas 2017. a üleriigilisel emakeeleolümpiaadi uurimistööde konkursil 11. - 12. klasside arvestuses IV - V koha.

Andrus Kivirähk on üks populaarsemaid Eesti kirjanikke, kelle raamatuid loetakse nii kodudes kui koolides. Eriti sobib Kivirähki lugeda raamatuhuvilistel, kellele sobib lihtsasti loetav tekst, kellel on hea huumorisoon ning kellele meeldib leida seoseid teiste raamatutega. Lisaks tasub Kivirähki lugeda ka raamatuvõõrastel inimestel, sest temast on mitmed oma lemmiku leidnud. Otsustasin teha oma uurimistöö just sel teemal, sest ei leidnud andmebaasidest analoogilist tööd ning Andrus Kivirähki tekste olen alati huviga lugenud. Oma uurimistöös soovisin teada saada, mis on Andrus Kivirähkile iseloomulik ehk mis ta nii populaarseks teeb.
Uurimistöö eesmärk on anda ülevaade Andrus Kivirähki isikustiilist, tema poolt kasutatavatest keelekujunditest. Oma uurimistöö jaoks valisin välja neli Andrus Kivirähki raamatut ja neli Rahva Oma Kaitse raadiosaadet. Neist kirjutasin välja keelekujundeid ning selgitasin neid.
Uurimistöö „Andrus Kivirähki isikustiil“ koosneb kahest sisupeatükist, millest esimene peatükk on teooria. Sealt saab teada, mis on stiil ja milliseid kujundeid keeles esineb. Teises peatükis on Kivirähki raamatute ja raadiosaate Rahva Oma Kaitse analüüs. Peatükk on jaotatud raamatute järgi alapeatükkideks ning alapeatükid omakorda punktideks vastavalt teooriaosas välja toodud keele kujunditele. Uurimistööks sain materjali neljast raamatust: „Ivan Orava mälestused ehk Minevik kui helesinised mäed“, „Liblikas“, „Mees, kes teadis ussisõnu“, „Maailma otsas. Pildikesi heade inimeste elust“. Lisaks raamatutele analüüsisin Andrus Kivirähki isikustiili Raadio 2 koduleheküljelt Rahva Oma Kaitse saateid järelkuulates.