Arhiiv


ERINEVATE MOBIILTELEFONIDE LEVIKVALITEEDI VÕRDLUS

JOONAS SALU
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendajad: Tõnis Eelma, Einike Reinvelt

6. septembril 2016. a. ilmus Delfi portaalis uudis1, et Põhjamaade teadlased uurisid erinevate uuemate mobiiltelefonide antennide kvaliteeti. Uuringust selgus, et kõige kehvema levikvaliteediga mobiiltelefon on Apple iPhone 6S, eriti kui seda hoida vasakus käes. Kuna olin hiljuti endale just sellise telefoni saanud, siis tundus selline väide üllatav ja natuke ka nördimust tekitav. Postimees lisas samale uudisele veel väikese õpetuse selle kohta, kuidas iga iPhone’i kasutaja saab ise oma telefoni levikvaliteeti lihtsalt mõõta. Nii tekkiski tahtmine ise praktiliselt järele uurida, kas väide iPhone’i kehva levikvaliteedi kohta võrreldes teiste telefonidega peab paika.
Uurimistöö eesmärk oli mõõta erinevate mobiiltelefonide levikvaliteeti ning kontrollida väidet, et levikvaliteet sõltub sellest, kummas käes telefoni hoida. Heast kõnekvaliteedist ja andmesidest on huvitatud kõik mobiilikasutajad ning seetõttu võiksid uurimistöö tulemused pakkuda huvi neile, kes plaanivad uut telefoni osta.
Eesmärgi saavutamiseks tuli esmalt uurida, kuidas mõõdetakse mobiiltelefoni antenni kvaliteeti ning kas see on tõepoolest lihtsalt mõõdetav. Pärast seda viidi läbi uuringusse valitud mobiiltelefonide levikvaliteedi mõõtmised ja tehti järeldused.