Arhiiv


PUUSALIIGESE ENDOPROTEESIMISE VEEBILEHT

KEITLYN KRUUS
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendajad: Merike Hein, MSc Jaan Luts, BSc Lisette Tõnutare

Puusaliigese endoproteesimine on ortopeediline operatsioon, mis parandab inimese elukvaliteeti alandades valu, vähendades nii majanduslikke kui ka sotsiaalseid kulutusi ning taastades liigese liikuvust. Viimaste aastatega on puusaliigese proteesimise arv Eestis kasvanud. OECD 2009. aasta aruande kohaselt tehti 100 000 elaniku kohta 88 operatsiooni, kuid 2015. aastaks oli see arv kasvanud 156ni (Health at a Glance, 2011; Health at a Glance, 2017).

Teemavalikul lähtus autor isiklikust huvist puusaproteeside ja endoproteesimise vastu, kuna autor on puusaliigese endoproteesimise operatsiooni läbi teinud. Suur ajend teema valikuks oli ka kergesti kättesaadava eestikeelse info puudumine, sest teavet leidub vaid infovoldikutes ja -lehtedes, milles leitav teave on liiga üldistav. Pikkades teadustöödes või ravijuhistes on tekst keeruline ning tavainimene ei pruugi sellest aru saada.

Töö eesmärk on leida infot puusa endoproteesimise kohta ning luua leitud info põhjal usaldusväärne ja põhjalik eestikeelne veebileht, mis keskendub puusaliigese endoproteesimisele ja selle järgsele taastumisele. Veebileht annab ülevaate puusaproteesidest, operatsioonijärgsest füsioteraapiast ning võimalikest tüsistustest ja ohtudest. Lisaks leidub soovitusi igapäevaeluks pärast puusaliigese endoproteesimist.

Käesolev praktiline uurimistöö koosneb neljast osast, kus esimeses kolmes antakse ülevaade puusaliigese endoproteesimisest, võimalikest tüsistustest ning operatsioonijärgsest füsioteraapiast. Viimases osas kirjeldatakse veebilehe valmimist ning tagasiside saamist ja analüüsitakse tulemusi.

Peamised töös kasutatud materjalid on Kirdi, Latti, Lauri, Nikitina, Saare ja Sooba „Puusa- ja põlveliigese endoproteesimise järgne taastusravijuhis“; Freimanni, Haviko, Kelgu ja Nikitina „Puusaliigese endoproteesimine: patsiendi juhendmaterjal“ ja Jõeloo „Kõnni kinemaatilised näitajad enne ja kuus kuud pärast ühepoolset puusaliigese endoproteesimist: magistritöö liikumis- ja sporditeaduste erialal“. Samuti on kasutatud mitmeid teemakohaseid veebiartikleid.