Arhiiv


LINOOLLÕIGE MART REINIKU KOOLI HOONEST 1930. AASTATEL

TRIIN KUUSK
TARTU MART REINIKU KOOL Klass: 8 Juhendaja: Helle Saue Töö osales Vabariigi Presidendi 20. õpilaste ajaloo-alaste õpilastööde võistlusel, kus pälvis raamatupreemia

Minu loovtöö on linoollõige Tartu Mart Reiniku Kooli vanemast koolihoonest, mis põhineb fotol 1930. aastatest.

Üks põhjuseid, miks valisin linoollõike tehnika, on see, et mu hobi on kunst ja joonistamine. Linoollõige on uus ja huvitav tehnika, mida ma polnud seni proovinud. Teine põhjus on see, et linoollõige kui graafikaliik aitab tähelepanu pöörata vana koolihoone arhitektuurile ja selle erinevatele ehitusjärkudele.

See on üks väheseid teadaolevaid fotojäädvustusi 1930. aastatest Mart Reiniku Kooli hoonest. Näiteks võib tähelepanelikul vaatlemisel märgata nii vanal fotol kui ka tänapäeval, kuidas koolihoone kahte korrust eraldab katusekarniis. Katusekarniis fassaadi keskosas viitab ajale, kui kool oli veel ühekorruseline. Lisaks leidub 1930. aastatest pärineval fotol koolihoonet ümbritsev puidust piirdeaed koos väravaga. Piirdeaeda tänapäeval enam pole. Hoone teise korruse aknad on oluliselt suuremad esimese korruse omadest, kuid samas on juurdeehitusel oluliselt arvestatud maja fassaadi algse välimusega. Sarnane on nii kasutatud materjal (punane tellis) kui ka akende paigutus.

Kuna meie koolihoone vanema osa moodustavad algne ehitis ja sellele lisandunud juurdeehitis, siis nimetan neid raportis edaspidi 1. ja 2. ehitusjärguks. Koolihoonele hiljem lisandunud juurdeehitist, nn uut maja, nimetan 3. ehitusjärguks.

Loovtöö uurimusliku osa koostamisega avastasin seniteadmata fakte Mart Reiniku Kooli hoone ehitusajaloo kohta. Seega annab minu töö ka uusi teadmisi meie kooli ajaloost. Linoollõike ühe tõmmise soovin raamituna kinkida oma koolile 130. aastapäevaks, mis on 2019. aastal.