Arhiiv


JAAN VILBA PEREKONNA LUGU 1944–1946

ROBIN PÕDRA
VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUM Klass: 8 Juhendaja: Kristi Põdra Töö osales IV ülevirumaalisel noorte kodu-uurimiskonkursil.

Septembris 2017 kuulutas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid välja õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistluse teemal „Sada aastat Eesti riiki“. Uurimistöö „Jaan Vilba perekonna lugu 1944–1946“ on valminud eelkõige nimetatud konkursi raames.

Autor tunneb suurt huvi oma perekonna ajaloo vastu. Juba varasest lapsepõlvest on ta kuulnud isapoolse vanaema Aino Põdra (Vilba) meenutusi lapsepõlvest. Eriti suurt huvi hakkas ta tundma 1944.–1946. aastate vastu, kuna selles ajavahemikus leidsid aset pöördelised hetked perekond Vilba elus. Lisatõuke nimetatud perioodi uurimiseks andis mängufilm „1944“, mis pani autori mõtisklema, mis siin okupatsioonide vahetumise ajal toimus. Autoril tekkisid küsimused oma vanaemale, kas ja kuidas puutus tema oma lapsepõlves kokku Saksa ja Punaarmee sõduritega. Toimunud vestlustest Aino Põdraga hargnes välja omakorda tema isa Jaan Heinrich Vilba arreteerimise ja vabanemise lugu. Kuna autori vanaema on sündinud II maailmasõja algusaastal, kajastus see lugu vaheldumisi lapsepõlvemeenutustega. Selleks, et saada võimalikult terviklik pilt uuritavast perekonnaloost, kaasas autor ka teised Vilba pere lapsed. Oma perekonnast uurimistöö koostamine on tänuväärne tegevus. Mälestusi jagavad perekonna kõige eakamad liikmed: autori vanaema Aino Põdra (79-aastane), vanatädi Pilvi Lunge (83-aastane) ja vanaonu Peeter Vilba (78-aastane). Lisaks suulistele mälestustele oskavad nemad juhatada infoallikateni – fotod, dokumendid ja esemed.