Arhiiv


ELVA ALGKOOLI ÕPETAJATE NÄITERINGI ETENDUS “JUMPOVAARI”

ANA-LINA PERK
ELVA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Evelin Toom

Siinne uurimistöö on praktiline töö, mille raames valmis digitaliseeritud videosalvestis Elva Algkooli õpetajate näiteringist ja kokku monteeritud intervjuudest, mille andsid etenduses osalenud õpetajad 20 aastat hiljem. Autor valis teema seoses kooli 105. juubeliaastaga, et tutvustada Elva koolis tegutsenud õpetajate näiteringi, mille juhendaja oli autori teise kooliastme klassijuhataja.

Töö üks eesmärke oli kohtuda 20 aastat tagasi tegutsenud Elva Algkooli näiteringis osalenud õpetajatega.

Teine eesmärk oli teha näiteringis osalenud õpetajatega intervjuud ja monteerida kokku video. Peamise eesmärgina soovis töö autor avalikustada 20 aastat tagasi Elva Algkoolis tegutsenud õpetajate näiteringi etenduse „Jumpovaari“ (vt lisa 1) ja kinkida näiteringis osalenud õpetajate intervjuudega videosalvestise Elva Gümnaasiumile 105. sünnipäevaks.
Töö koosneb sisukorrast, sissejuhatusest, teoreetilisest ja praktilisest osast, fotodest, kokkuvõttest, kasutatud kirjandusest ja lisadest.

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade Elva kooli ajaloost, Elva koolis tegutsenud õpilaste näiteringidest, näitlemisest ja näitlejatest ning Elva Algkooli õpetajate näiteringist. Töö praktiline osa koosneb uurimistöö ideest, valimist, metoodikast, eeltööst ning praktilise töö käigust, samuti intervjuudest õpetajate ja juhendajaga.

Vaata ka näidendi videot!