ERINEVATE JOOKIDE TARBIMISHARJUMUSED 16-19-AASTASTE NOORTE SEAS RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPILASTE NÄITEL

Arhiiv


ERINEVATE JOOKIDE TARBIMISHARJUMUSED 16-19-AASTASTE NOORTE SEAS RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPILASTE NÄITEL

TANIEL ALUMETS
RAPLA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Ülle Raavel

Ülekaal on suur probleem kogu maailmas. Ülekaaluliste inimeste arv kasvab nii kogu maailmas kui ka Eestis. Ülekaalulisuse üks põhjuseid on suhkrurikaste jookide liigtarbimine ja energiajookide kasvav populaarsus. Samuti on probleemiks noorte varajane alkoholi tarbimine.

Siinse uurimistöö teema on jookide tarbimisharjumused Rapla Gümnaasiumi õpilaste seas. Autor otsustas valida selle teema, kuna rohkem teada erinevatest jookidest ja sellest, kuidas need mõjutavad inimeste organisme. Lisaks annab töö hea ülevaate, milliseid jooke noored tarbivad.

Siinse uurimistöö põhieesmärk on uurida, milliseid jooke on Rapla Gümnaasiumi noored harjunud tarbima, ning välja selgitada, kas nende harjumused on tervislikud või ebatervislikud. Lisaks sellele uuritakse õpilaste teadlikkust jookidest ka seda, kas Rapla Gümnaasiumi õpilaste eelistatud jookide tarbimine toetab nende tervist.

Uurimistöö räägib, kuidas ja mismoodi erinevad joogid mõjutavad meie organisme ning mida tuleks silmas pidada eri jooke tarbides.