Arhiiv


MAGAMATUSE MÕJU MEIE VAIMSELE SOORITUSVÕIMELE

KAISA-MARIS HAGEL
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Juhendaja: Lauri Mällo

Iga elusorganism vajab und, et taastada elutegevuseks vajalik vaimne ja füüsiline töövõime. Puhkamine on sama oluline nagu hingamine või veetarbimine. Igapäevaselt ei väärtustata alati une vajalikkust piisavalt. Unepuudus pärsib inimese tööefektiivsust ja sellest võivad tekkida terviseprobleemid. Siinse uurimistöö eesmärk on uurida une vajalikkust ja unepuudusest tulenevat vaimse võimekuse muutust. Töös uuritakse, kas ja kui palju mõjutab magamatus inimese tähelepanuvõimet, reaktsioonikiirust ja lühimälu. Uurimistöö eesmärk on suurendada teadlikkust une vajalikkusest.

Siinse töö uuringus kogutud andmed võimaldavad näidata, kuidas närvisüsteemi efektiivsus magamatuse mõjul väheneb, ja seda, kuidas mõjub nädala jooksul tekkinud unevõlg õpilaste õpivõimele. Selgitamaks vähese une mõju vaimsele võimekusele tehti vabatahtlike katseisikutega kaks katset. Uuritavad pidid lahendama ülesandeid siis, kui olid maganud täis enda normaalune, ja siis, kui olid ärkvel olnud 24 tundi. Lisaks toimus ka uuring unevõla kohta, kus õpilased pidid lahendama ülesandeid nädala alguses ja lõpus. Uuringud tehti Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilastega, kes osalesid uurimistöös vabatahtlikult.