Arhiiv


Akadeemiake I/2021 (42)

Tere, Akadeemiakese sõber!

Selle aasta esimeses numbris on meil kaheksa väga toredat ja eripalgelist tööd.

Kirjandushuvilistele on seekordses väljaandes oma pärl. Liisa-Maria Komissarov võttis eesmärgiks võrrelda Anton Hansen Tammsaare „Tõe ja õiguse“ ja Vilhelm Mobergi „Väljarändajate“ epopöasid. Enda töös kaardistas ta kahe suurteose peamisi sarnasusi ja erinevusi.

Adel Müürsepp uuris oma uurimistöös kirjaliku keeleoskuse taseme määramist sõnaliikide põhjal. Tööst on võimalik lugeda, mis on masinõpe ja masinõppemudelid ning antakse ka ülevaade senisest keeleoskustasemete võrdlevast uurimisest eesti keeles.

Kui sind huvitavad talilinnud ning nende arvukus, võiksid lugeda Airiin Lingi põnevat uurimistööd. Ta uuris, kuidas mõjutab talilindude toidulaud lindude arvukust ning millised on lindude toidulaudade erinevused erinevates maastikutüüpides.

Loomanimed ning loomadele nimede andmine on osa inimeste kultuuritraditsioonist ja pärimusest. Hipp Saar tutvustabki enda töös loomanimede jagunemist ja ajalugu ning millised on lemmikloomanimede peamised allikad. Samuti uuris ta nimede esinemist loomaliikidel ja tõuloomade nimede seaduspärasusi. Lisaks sellele selgitas ta ka lemmikloomade nimetamisega seotud põhimõtteid ja mustreid.

Sofia Marlene Haug uurimistöö eesmärgiks oli hinnata ühe teatud tüüpi suhkru, levaani, ja levaanist tehtud oligosahhariidide mõju valitud kasulike ja kahjulike bakterite elutegevusele. Lisaks määratati uurimistöös, kas ja millised produktid levaani lagundamisel tekivad.

Kaisa-Maris Hagel uuris magamatuse mõju meie vaimsele sooritusvõimele. Kas magamatus paneb aju paremini tööle või ei ole väheste unetundide tõttu aju võimekus enam samal tasemel puhanud ajuga? Seda saadki teada tema tööst.

Millised jooke sina jood? Taniel Alumets vaatles oma uurimistöös erinevate jookide tarbimisharjumusi 16–19- aastaste noorte seas Rapla Gümnaasiumi õpilaste näitel.

Mari Liis Aader uuris aga 12.–13. sajandil elanud laste toitumist Kukruse Kalmistult pärinevate andmete põhjal. Töö hüpoteesiks oli , et laste toitumine sarnaneb Kukruse täiskasvanute toitumisega. Kas see hüpotees vastas tõele või mitte, saad teada juba tööst.

Head lugemist ja uurimist! Hanna Laius