ISIKUTAJU MEHHANISMIDE TOIMIMINE JA EELARVAMUSTE MÕJU ISIKUTAJULE

Arhiiv


ISIKUTAJU MEHHANISMIDE TOIMIMINE JA EELARVAMUSTE MÕJU ISIKUTAJULE

HANNA HEINMETS
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM
Klass: 11
Juhendaja: Inga Vendelin

Inimestevaheline suhtlemine on nii tavapärane ja loomuomane tegevus, et vestluses osalevatele varjatud ning kohati keerukatele psühholoogilistele tajumise ja tunnetamise protsessidele tähelepanu ei pööratagi. Inimesed ei jää teistega suhtlemisel erapooletuks, vaid kujundavad oma arvamusi. Eelarvamused mõjutavad inimeste igapäevaotsuseid ja suhtlemist. Kasulik on tunda isikutaju mehhanismide toimimise põhimõtteid, sest siis on võimalik eelarvamuslikku suhtumise negatiivset mõju teadlikult vähendada.

Autor valis teema eelkõige huvist psühholoogiateaduse vastu ja soovist isikutaju toimimist mõista ning sügavamalt tundma õppida. Samuti oli huvi selles valdkonnas teaduslik katse teha. Uurimistöö eesmärgid on selgitada isikutaju olemust ja mehhanisme ning analüüsida isikutaju mõjutegureid.