Arhiiv


UURIMISTÖÖ JA KÜSITLUS ÕNNELIKKUSE KOHTA

MATLIDA MÄGI
MIINA HÄRMA GÜMNAASIUM
Juhendaja: Terje Hallik

Uurimistöö osales Õpilaste Teadustööde Riiklikul Konkursil (2021. aastal), kus see pälvis 2. koha preemia põhikooliõpilaste vanuseklassis. Lisaks sai töö Sotsiaalministeeriumi, Tartu Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi eripreemiad. Tööst on autor rääkinud ka Ring FM raadio hommikusaates.

2019. aasta suvel käisin ma Oxford Royale Academy suvekursusel ja üheks õppeaineks valisin ma eksperimentaalpsühholoogia. Varem polnud mul psühholoogiaga eriti lähedast kokkupuudet olnud. Peale kursust süvenes mu huvi psühholoogia vastu ja see on tõenäoliselt üks põhjustest, miks just sellise teema loovtööks valisin. Inimsuhted ja emotsioonid on mulle alati olulised olnud ja kuna mind ümbritsevad nii erineva tausta ja eluga inimesed, keda kõiki ühendab soov olla õnnelik ja elada õnnelikku elu, siis tundus see teema põnev, õpetlik ja kindlasti abiks ja inspiratsiooniks nii mulle endale kui ka teistele.

Minu loovtöö eesmärk on ühest küljest saada ise rohkem teada õnnelikkuse kohta, aga teisalt soovin oma tööga aidata ka teistel inimestel mõista paremini õnnelikkust ja kuidas seda saavutada. Küsitlusega tahan näha, mida arvavad sellele vastanud noored õnnelikkusest, kas ja kuidas erinevad nende vastused psühholoogide ja ekspertide omadest ning kui õnnelikuks peavad enda elu ja mis on selle õnnelikkuse jaoks neile olulisim. See kõik aitab loodetavasti minu tuttavatel ja ka teistel inimestel, kes on teemast huvitatud, saada rohkem teada õnnelikkusest ja sellest, mida ise teha saame, et elaksime õnnelikumalt.

Õnnelikkus on väga lai teema ja sellele on võimalik mitut moodi läheneda, selle kohta mitmeid küsimusi esitada ja seda seletada. Mind huvitab see, mida soovitavad psühholoogid ja teadlased õnnelik olemiseks, õnnelikult elamiseks ja mida nad üldse peavad õnnelikkuseks. Lisaks tahan ma näha, kas ja kuidas erinevad mu küsitletute vastused ja vaated psühholoogide omadest. Soovin näha, kas küsitletute vastustest saab leida mingeid seaduspärasid  soo või vanuse lõikes. Tahtsin töö jaoks kasutada vähemalt viie erineva autori või allika infot, et uurimus oleks mitmekesine ja töös oleks kajastatud mitu vaatepunkti.