AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRE SÜMPTOMID NING LEGAALSETE STIMULANTIDE TARVITAMINE

Arhiiv


AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRE SÜMPTOMID NING LEGAALSETE STIMULANTIDE TARVITAMINE

Kea Rael Kukk
HUGO TREFFNERI GÜMNAASIUM
Klass: 12
Juhendajad: Anett Pillmann (Pullerits), Kariina Laas
Auhinnad: Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi eriauhinnad; Eesti esindamine London International Youth Science Forum’il (LIYSF) 2023 (Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2023)

Valisin sellise uurimistöö teema, sest mind huvitab kliiniline psühholoogia. Soovin põhjalikumalt uurida aktiivsus- ja tähelepanuhäiret, sest tahan ülikoolis samal erialal ja teemal kirjutada bakalaureusetöö. Lisaks arvan, et häirest endast räägitakse meedias üsna palju, aga ravimeetoditest, täpsemalt enim kasutatud ravimitest ehk stimulantidest, võrdlemisi vähe. Eriti vähe on infot teadlaste püstitatud nn iseravimise hüpoteesi kohta, seega soovin uurimusega teada, kas see kehtib.