PÜSIVA ORGAANILISE SAASTEAINE TRIKLOROPROPAANI MEHHANOKEEMILINE MUUNDAMINE PLATVORMKEMIKAALIKS GRIGNARDI REAKTSIOONIS

Arhiiv


PÜSIVA ORGAANILISE SAASTEAINE TRIKLOROPROPAANI MEHHANOKEEMILINE MUUNDAMINE PLATVORMKEMIKAALIKS GRIGNARDI REAKTSIOONIS

Fred Järv, Jaagup Kuuskla
NÕO REAALGÜMNAASIUM
Klass: 11
Juhendajad: Riina Aav ja Jagadeesh Varma Nallaparaju (Tallinna Tehnikaülikool), õp Aivar Vinne
Auhinnad: Gümnaasiumiastme III preemia; Eesti esindamine Regeneron International Science and Engineering Fair’il 2024 (Los Angeles, USA) (Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2023)

Tänapäeval on õhu, mulla ja joogivee saastamise vähendamine muutunud väga keeruliseks ülesandeks, mida aitab lahendada üleminek loodussäästlikumate keemiliste reaktsioonide läbi viimisele. Enamasti kasutatakse reaktsioonide tegemiseks lahuseid, mis võivad olla mürgised ja loodust reostavad. Aastaid on proovitud leida uusi viise, kuidas mürkaineid ilma suure raiskamiseta meile kasulikeks ühenditeks muundada. Hea võimalus selleks on muundada saasteained platvormkemikaalideks. Keemiatööstuses eriti laia kasutusega ühendeid nimetatakse platvormkemikaalideks, need on sobilikud lähteained erinevatele kõrge lisaväärtusega ühenditele, nagu näiteks ravimite toimeainetele, agrokemikaalidele, keemiatoodetele ja materjalidele. Saasteainete muundamine kasulikeks aineteks on rohepöörde elluviimiseks järjekordne suur samm. Viimase kümne aasta jooksul on keemikute pilgu alla jäänud just mehhanokeemiline süntees. Tänu selle keskkonnasäästlikumale protsessile on alustatud uurimist mehhanokeemilise sünteesi laiemaks rakendamiseks lahusepõhise sünteesi kõrval.