TOITUMISE TUVASTAMINE JUUSTE ISOTOOPANALÜÜSIDE PÕHJAL: KAASAJA JA ARHEOLOOGILISE MATERJALI JUHTUMIUURING

Arhiiv


TOITUMISE TUVASTAMINE JUUSTE ISOTOOPANALÜÜSIDE PÕHJAL: KAASAJA JA ARHEOLOOGILISE MATERJALI JUHTUMIUURING

Elo Joandi
MIINA HÄRMA GÜMNAASIUM
Juhendajad: Mari Tõrv, Ester Oras ja Holar Sepp (Tartu Ülikool), õp Helen Semilarski
Auhinnad: Gümnaasiumiastme I preemia; Eesti Geograafia Seltsi ja Eesti Ajaloomuuseumi eriauhinnad; Eesti esindamine Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil 2023 (EUCYS, Brüssel, Belgia) (Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2023)

Uurimistöö eesmärk on: a) anda ülevaade inimeste toitumisest juuste keratiini isotoopanalüüside kaudu, sealjuures tutvustada varasemaid sarnaseid uuringuid ja b) tuvastada proovi eeltöötluse mõju tänapäevaste ja arheoloogiliste juuste isotoopanalüüside tulemustele. Analüüsimaterjaliks valiti juuksed a) tänapäeva inimestelt, b) Tartu Raadi kalmistul asuvalt 18. sajandi Telleri kabeli vanaproualt, c) Anna von Igelströmilt (29.9.1732–13.06.1760), kes oli maetud Tartu Jaani kirikus olevasse Münnichi kabelisse, ja d) Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi nooremalt muumiapoisilt.