Arhiiv


PÄIKESEENERGIA PERSPEKTIIVIKUS EESTIS

Karoliina Paas
NÕO REAALGÜMNAASIUM
Klass: 11
Juhendajad: õp Ege Lepa, õp Peet-Märt Irdt
Auhinnad: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eriauhind (Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2023)

Kuna päikeseenergia on muutumas üha populaarsemaks, tasuks võrrelda selle perspektiivikust nii eraisikute (kelle valduses on erineva võimsusega päikesepargid) ja riikliku tasemega päikeseparkide seisukohalt. Selle töö uudne lähenemisnurk ongi uurida päikeseparkide tasuvust nii eraisikust tootja kui ka riikliku energiafirma seisukohalt. Lisaks oli autoril juba varem tekkinud valdkonna vastu sügavam huvi tänu põhikoolis tehtud uurimistööle, mille raames valmis päikesepaneelist telefonilaadija.