HÕBEDA-KITOSAANI NANOKOMPOSIITIDE MÕJU LOODUSLIKULT LUMINESTSEERUVATELE BAKTERITELE VIBRIO FISCHERI

Arhiiv


HÕBEDA-KITOSAANI NANOKOMPOSIITIDE MÕJU LOODUSLIKULT LUMINESTSEERUVATELE BAKTERITELE VIBRIO FISCHERI

Mirtel Merila
TALLINNA REAALKOOL
Klass: 139.C
Juhendajad: õp Martin Saar, Mariliis Sihtmäe ja Kaja Kasemets (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)

Käesoleva töö eesmärk oli kolme erineva varem sünteesitud hõbeda-kitosaani nanokomposiitide (nAgCS_0,3, nAgCS_1 ja nAgCS_3) ja võrdlevalt tsitraadiga kaetud hõbeda nanoosakeste (Cit-Ag NO) mõju uurimine bakteriliigi Vibrio fischeri rakkudele.