AHHAA-ELAMUSE KOGEMINE TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI GÜMNASISTIDE JA TARTU ÜLIKOOLI TUDENGITE NÄITEL

Arhiiv


AHHAA-ELAMUSE KOGEMINE TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI GÜMNASISTIDE JA TARTU ÜLIKOOLI TUDENGITE NÄITEL

Elin Makkar
TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM
Klass: 11
Juhendajad: Jaan Aru (Tartu Ülikool), õp Anu Tuulmets
Auhinnad: Gümnaasiumiastme II preemia (Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2023)

Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada, millised on Tallinna Saksa Gümnaasiumi gümnasistide ja Tartu Ülikooli tudengite ahhaa-elamused. Keskendusin seejuures järgmistele alaküsimustele.
* Milliseid kogetud hetki loevad vastajad ahhaa-hetkeks?
* Kuidas noored neid kirjeldavad?
* Milliste olukordadega on need väljavalitud hetked või lood seotud ning millised tunded nendega kaasnesid?