Arhiiv


Muutused eri vanuses õpilaste töömälus koolipäeva jooksul

Rees-Roonius Juurmaa
TALLINNA REAALKOOL Vanus: 18 Klass: 11 Juhendaja: Martin Saar 2011.a õpilaste teadustööde riikliku konkursi teise vooru pääsenud tööd

Nii õpetajate kui õpilaste seas arutletakse sageli, kas teatud kellaaegadel on üldse võimalik tunnis piisavalt kaasa töötada ning vajalikku materjali omandada. Käesoleva tööga loodab autor sellesse diskussiooni lisada mõne konstruktiivse argumendi.

Valdav osa seni läbi viidud uurimistöödest, mis püüavad leida seost õppimisvõime ja kellaaja vahel, toetuvad oma järeldustes komplekssetele testidele, mille sooritamine nõuab paljude erinevate ajupiirkondade koostööd. Kuna selline meetod on andnud küllalt vastuolulisi tulemusi, leiab autor, et probleemi analüüsimist tuleks alustada komponentide kaupa. Käesolev uurimistöö võtab luubi alla informatsiooni liikumise seisukohalt esimese olulise komponendi ajus – töömälu.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.