Miina Härma Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus kõrvaklappide mõjust kuulmisele

Arhiiv


Miina Härma Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus kõrvaklappide mõjust kuulmisele

Carolin Pärn
MIINA HÄRMA GÜMNAASIUM Klass: 12 Juhendaja: Ülle Irdt

Tänapäeval on inimesed hakanud üha enam ja enam kasutama elektroonilisi seadmeid. Selle alla kuuluvad ka kõrvaklapid. Nende kasutusvaldkond on tänapäeval väga lai. Kõrvaklappe kasutatakse koos erinevate seadmetega, nagu mobiiltelefonid, mp3-mängijad, CD- või DVD-mängijad jne.

Kõik inimesed, eriti noored, ei pruugi olla teadlikud kõrvaklappidega seonduvatest võimalikest ohtudest, samas on just noored kõige tihedamad kõrvaklappide kasutajad. Antud töö autor valis käesoleva teema, kuna soovis teada saada, kas kõrvaklapid mõjutavad kuidagi kuulmist ning kas mõjud on ainult negatiivsed või on ka positiivseid mõjusid. Samuti soovis autor teada saada, kui paljud Miina Härma gümnaasiumi õpilased on teadlikud kõrvaklappide mõjust kuulmisele ning mida nad täpsemalt selle kohta teavad.

Töö eesmärgi täitmiseks on püstitatud kolm alaeesmärki ja sellest tulenevalt on töö jaotatud kolmeks osaks: teada saada meie kõrvakuulmise füsioloogiast, uurida erinevaid kauplustes müüdavaid kõrvaklappe ning uurida Miina Härma gümnaasiumi 7.–9. klassi õpilaste teadlikkust kõrvaklappidest ning nende mõjust kuulmisele. Esimeses osas räägibki autor kuulmisest, teises osas käsitletakse kõrvaklappe ning kolmas osa vaatleb Miina Härma gümnaasiumi õpilaste teadlikkust kõrvaklappide kasutamisel.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.