Õpilaste teadlikkus E-ainetest ja karastusjookides olevad E-ained

Arhiiv


Õpilaste teadlikkus E-ainetest ja karastusjookides olevad E-ained

Dorel Donner
RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Karin Tuul

On teada, et tervis on inimese üks tähtsaim vara. Et oma tervist kaitsta, tuleb tähelepanu pöörata ka toitumisele. Üha enam on hakatud lugu pidama tervislikust toidust. Mõeldes toidu tervislikkusele, tuleb arvestada ka erinevatele säilitus-, lõhna- ning maitseainetele toidus. Kahjuks ei pööra paljud meist E-ainetele mitte mingit tähelepanu. Kuna toitu „süüakse“ tihtilugu silmadega, siis eelistataksegi sageli rohkesti E-aineid täis tooteid. Selle asemel, et valida joogiks värskendav vesi, eelistatakse hoopiski värvilist karastusjooki, mis näib palju ahvatlevam.

Peamised uurimisprobleemid on Räpina ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste karastusjookide tarbimise harjumused ning E-ainetega seotud ohtudest teadlik olemine.

Antud uurimistöö eesmärgid on:

  1. tutvustada E-aineid;
  2. teada saada, kui palju erinevaid E-aineid on karastusjookides;
  3. teada saada, kui teadlikud on Räpina ühisgümnaasiumi 10. klasside õpilased E-ainetest, sealhulgas karastusjookides olevatest E-ainetest.

Töö koosneb kahest osast. Esimeses osas antakse ülevaade E-ainetest üldiselt, nende kasutusaladest, eeldatavatest kõrvalmõjudest ning karastusjookides olevatest E-ainetest. Teises osas tuuakse välja läbiviidud küsitluse tulemused, kus selgub, kui teadlikud on õpilased E-ainete suhtes ning kui palju nad karastusjooke tarbivad. Samuti antakse ülevaade erinevate karastusjookide E-ainete sisaldusest.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.