Arhiiv


Käku sepikoja arheoloogiliste leidude konserveerimine

Ants Hendrik Liivak
JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendajad: Sirje Allik (Jaan Poska Gümnaasium), Ragnar Saage (Tartu Ülikool) Uurimistöö oli "Saaremaa miniteaduspäevade" laureaat ning sai 2015. aastal Õpilaste Teadusfestivalil Tartu Ülikooli eripreemia. Töö sai tunnustust 2014 aasta "Poska Akadeemia" õpilaskonverentsil ning pälvis 2014. a ajalooalaste uurimistööde võistlusel "Pärand on pärandus" presidendi tänukirja.

Käesolev uurimistöö käsitleb Käku sepikoja arheoloogiliste leidude konserveerimismeetodeid. Uurimistöö teema valik sai alguse autori seotusest Käku sepikoja arheloogiliste väljakaevamistega 2012. aastal. Autor osales kuu aega kaevamistel ning 2013. aasta kevadel tegeles Käku sepikoja leidude puhastamisega. Autor valis antud teema, kuna soovis arendada enda teadmisi arheoloogiavaldkonnas.

Käku küla asub Saaremaal, Kaarma vallas, muistiserikkas piirkonnas. Käku sepikoja asukohas on dateeritud kolme erineva ajastu sepikojad.1 Uurimistöö eesmärk on selgitada välja, missugune konserveerimismeetod on kõige efektiivsem Käku sepikoja leidude konserveerimiseks. Uurimistöö fookuses on sepikojast leitud erinevad rauast esemed ja Tartu Ülikooli laboris kasutusel olevad konserveerimisvahendid. Arheoloogialaboris uuritakse lähemalt leide ja kasutatakse aparatuure nende puhastamiseks ja uurimiseks. Töö tulemusena tehakse leidudest nimekiri, võrreldakse konserveerimistulemusi ning uuritakse välja, milline konserveerimismeetod on kõige tõhusam.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.