Arhiiv


Ruumiline luule

Keily Tammaru
VILJANDI GÜMNAASIUM Klass: 12 Juhendaja: Monika Mändmaa

Käesolevas uurimistöös uuritakse ja seletatakse, mis on ruumiline luule. Mõiste peamise sünonüümina kasutatakse väljendit kuupluule. Töös analüüsitakse, millised on ruumilise luule teised võimalikud sünonüümid ning sõnastatakse ruumilise luule definitsioon. Töö põhiosa on autori panus eestikeelse luule mitmekesisusse: ise loodud ruumilised luuletused.

Autorile teadaolevalt ei ole ruumilist luulet varem defineeritud. Tegemist on vähelevinud luulevormiga ning raamatutest selle kohta infot leida ei õnnestunud. Seega otsitakse internetipõhiste otsingumootoritega viiteid, kas ruumilisi luuletusi on varem loodud ja avaldatud. Võimalusel uuritakse olemasolevaid kuupluuletusi, nende autoreid ning viiteid ruumilise luule definitsioonile. Leitud teoseid analüüsitakse ja võrreldakse. Eelneva põhjal selgitab autor, millised teostest on ruumilised luuletused ning millised elemendid teevad luuletusest ruumilise luuletuse.

Uurimistöö oluline väärtus on Keily Tammaru loodud ruumiliste luuletuste dokumenteerimine. Tuginedes otsingutulemustele ja väljatöötatud ruumilise luule definitsioonile, on autor analüüsinud ka oma loomingut ning täiendanud neid vastavalt, et tegemist oleks korrektsete ruumilise luule näidetega. Iga teose juures on luuletuse pilt, kirjeldus, luuletuse sõnaline osa ning tööprotsessi kirjeldus. Lisatud on selgitus, mis kirjeldab kuupluuletuse olemust ning põhjendab, millised elemendid teevad konkreetsest luuletusest ruumilise luuletuse. Keily Tammaru ruumilised luuletused olid näitusel Viljandi Linnaraamatukogu lugemissaalis 13. aprillist 16. maini 2015.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.