Arhiiv


Asta Jaaksoo – põline mulk

Cäroliin Sarv
AUGUST KITZBERGI NIMELINE GÜMNAASIUM Klass: 12 Juhendaja: Maire Kahu

Antud uurimistöö käsitleb Karksi valla aukodaniku, põlise mulgi ja kodu-uurija Asta Jaaksoo elulugu, tema õpetajatööd ning rolli Mulgimaa kirjaniku August Kitzbergi muuseumi perenaisena. Uurimistöö teema valik põhineb isiklikul huvil uurida põhjalikult oma juuri, sest proua Asta on töö kirjutaja vanatädi, kelle 85. sünnipäeva tähistasime käesoleva aasta 28. aprillil.

Töö eesmärk oli jäädvustada Karksi valla ühe värvika ja aktiivse persooni, Asta Jaaksoo elulugu, õpetajatöö mured ja rõõmud ning tema panus kodukoha kultuurilukku.

Töö põhineb nii kirjalikel kui ka suulistel allikatel. Eesmärgi täitmiseks intervjueerisin Astat, tema õde Hellenit ja proua nooremat tütart Estat.

Töö kirjutajana kuulasin huviga vanatädi ja tema õe mõtisklusi lapsepõlvekodust Lilli metsade keskel, õpinguaastatest, tööst hariduspõllul ning aukartust väärivast elutööst August Kitzbergi materjalide kogumisel ja hoidmisel.

Töö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk ja selle kolm alapeatükki annavad ülevaate Asta Jaaksoo lapsepõlvest, kooliaastatest ja tema tööst hariduspõllul.

Teises peatükis on vaatluse all proua Asta tegevus muuseumi perenaise, mulgi keele ja kultuuri elushoidja ning teadmiste jagajana noorematele põlvkondadele.

Uurimistööd ilmestavad fotod ja tänukirjad pärinevad Asta Jaaksoo erakogust. Vanema perioodi fotode autoreid vanatädi ei tea, uuemate autor on Margus Mõisavald. Töös on püütud kirjasõnas edastada vanatädi suuliste ja tema õe Helleni salvestuste alusel kirja pandud meenutused võimalikult täpses sõnastuses. Proua Asta tütre Esta lühiküsitluse vastused interneti vahendusel on lisatud tööle originaalis.