Looduslikest vahenditest indikaatorid lahuse keskkonna määramiseks

Arhiiv


Looduslikest vahenditest indikaatorid lahuse keskkonna määramiseks

Lyvian Albu
RANNU KOOL Klass: 8 Juhendaja: Merle-Kairit Toom

Indikaatorid on aineid, mis muudavad värvust lahusele happe või aluse lisamisel. Indikaatoreid kasutatakse happelise ja aluselise keskkonna määramiseks. Indikaatoreid jagatakse kahte liiki: looduslikeks ja keemilisteks indikaatoriteks. Looduslikud indikaatorid on näiteks porgand, kirss ja mustikas. Kõige levinumad keemilised indikaatorid on fenoolftaleiin ja metüüloranž. Indikaatorite abil saadakse teada, kas lahus on happeline, neutraalne või aluseline. Täpsemalt väljendab lahuse happelisust pH, mille väärtused jäävad reeglina vahemikku 0…14. pH määramiseks kasutatakse spetsiaalset aparaati, milleks on pH-meeter, kuid veel on võimalik kasutada ka universaalindikaatoreid, mille erinevad värvused vastavad mingile pH-skaala väärtusele.

Minu töö eesmärkideks on:
1) teada saada, mis on indikaatorid ja lahuse pH;
2) uurida, millistest taimedest saab indikaatoreid valmistada;
3) valmistada erinevatest taimedest looduslikud indikaatorid ning võrrelda nende värvusi hapetes ja alustes.

Valisin sellise uurimistöö teema, kuna mind huvitab väga kõik, mis toimub keemias ja füüsikas. Eriti suure tõuke andis mu ideele Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilasfirma Kolm Põrsakest, kes käisid koolis teadusteatrit tegemas, mis oli tõesti paeluv ning nii mu huvi järk-järgult suureneski. Üheskoos õpetajaga leidsime täpsema teema, mille kohta otsustasingi lõpuks uurimistöö koostada.