Tornimäe Põhikooli keemialaboris leiduvad kemikaalid, nende hoiustamine ja ohtlikkus

Arhiiv


Tornimäe Põhikooli keemialaboris leiduvad kemikaalid, nende hoiustamine ja ohtlikkus

Brita Laht
TORNIMÄE PÕHIKOOL Klass: 9 Juhendaja: Riinu Ansper, Tartu Ülikool

Tornimäe koolis õpetas pikka aega (56 aastat) keemiat Leili Õun. Leili Õun haldas kooli keemialaborit, ostis sinna kemikaale, klaasvara ja kasutas neid õppematerjalidena tundides. Pärast tema pensionile jäämist seisavad kemikaalid endiselt keemialaboris ja uued õpetajad keemialabori korrashoiu eest vastutanud ei ole (praegune keemiaõpetaja õpetab lisaks Tornimäe koolile ka Kuressaare ametikoolis ja elab püsivalt Kuressaares). Seega tekkis olukord, kus kooli töötajatel ei olnud head ülevaadet sellest, mida keemialabor sisaldab.

Sellest olukorrast lähuvalt võeti töö eesmärkideks:
• laboris sisalduvate kemikaalide revideerimine (kui palju ja milliseid aineid seal leidub);
• nende kemikaalide ligikaudse koguse hindamine;
• hoidustamisnõuetele vastavuse hindamine.

Uurimistöö tulemusena saadavat ülevaadet kooli kemikaalidest on kooli töötajatel hea kasutada, selleks et neid kemikaale tulevikus sihtotstarbeliselt kasutada. Samuti aitaks ohtlikkuse, vananemise ja hoiustamise hindamine avastada keemialaborist tulenevat võimalikku ohtu kooliruumidele, õpilastele ja õpetajatele.