Arhiiv


Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste kultuuriajakirjanduse lugemus

Laura Merendi
GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Ülle Salumäe

Mõistel kultuur on palju erinevaid tähendusi sõltuvalt kontekstist. Kultuur ühendab inimesi, kannab väärtusi, kogemusi, kultuurita poleks ka rahvust. Kultuuri on võimalik edendada mitut moodi, üks nendest on kultuuriväljaannete publitseerimine, teine kultuuris toimuvaga kursisolek ehk kultuuriajakirjanduse lugemine, sest keelekasutusega peegeldame, mõtestame ja ka uuendame sotsiaalset tegelikkust. Kultuuriajakirjandus annab edasi olulisemad uudised kultuuri valdkonnas toimuva kohta ning hoiab kursis maailma trendidega.

Uurimistöö teema valik lähtus autori isiklikust huvist kultuuriajakirjanduse vastu ning teema aktuaalsusest: nimelt käivitus oktoobris 2014 Tartu ülikooli meediauurijate mahukas uuring, mis võtab vaatluse alla Eesti kultuuriajakirjanduse kasutajaskonna ning sisu. See näitab, et teema on ajakohane ning eestlased on huvitatud kultuuriajakirjanduse käekäigust. Teemat on varem uuritud, kuid mitte Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste näitel. Tallinna Reaalkoolis uuris sarnast teemat Taavi Pungas. Autorile meeldib lugeda vabal ajal kultuuriajakirjandust ning ta huvitus teiste eakaaslaste selle publitsistikaliigi lugemusest.

Uurimistöö eesmärk on välja selgitada, missugune on Gustav Adolfi Gümnaasiumi gümnasistide lugemus kultuuriajakirjanduse vallas. Töö uurimusliku osa jaoks viidi läbi ankeetküsitlus Gustav Adolfi Gümnaasiumi 2014/2015 õppeaasta 10.a, 10.b, 12.a ning 12.b klasside seas.