Arhiiv


Mahajäetud hooned Tartus

Helen Tera
HUGO TREFFNERI GÜMNAASIUM Klass: 12 Juhendaja: Liisa Tepp

Linnastumise hoogustumine toob iga päevaga linnadesse uusi elanikke. Märkamatult kaasneb sellega vajadus ehitada uusi elumaju, kontorihooneid jne. Tihti ei pane aga inimesed tähele, et samal ajal kui linnaruumi kerkivad uued kaasaegsed ehitised, jäävad paljud vanemad hooned hoopiski unarusse.

Ma valisin selle teema, kuna mahajäetud hooned on minus alati põnevust tekitanud. Nende olemasolu linnas on vältimatu ning nende arvukus märkimisväärne, kuid inimesed ei kipu neile tähelepanu pöörama. See tekitaski minus küsimuse, kui palju on tegelikult Tartus mahajäetud hooneid. Samuti olen teemaga palju kokku puutunud, organiseerides võistkondlikke seiklusmänge, mille läbiviimise kohaks on tihti mahajäetud hooned.

Töö põhiliseks eesmärgiks on välja selgitada, kui palju on Tartus mahajäetud ehitisi. Kuigi selleteemalisi artikleid ja kaarte võib internetis leida päris rohkelt, puudub terviklik loend, mis sisaldaks kõiki Tartus leiduvaid mahajäetud maju. Selle põhjuseks võib olla andmete väga kiire muutumine, kuna mahajäetud hooneid asendatakse pidevalt uutega, kuid ka üldine huvi puudumine antud teema vastu. Samuti huvitas mind, kuidas on jagunenud mahajäetud hooned erinevate linnaosade vahel. Uurimistöö aitab ka välja selgitada, kuidas mahajäetud hooneid kasutatakse ning kellele nad kasulikud on.