Arhiiv


Matti Piirimaa biograafia

Kadi Kristina Laine
TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUM Juhendaja: Helena Stern-Kopra

Käesoleva praktilise töö eesmärk on koguda infot minu vanaisa Matti Piirimaa kohta, et koostada biograafia, mis annaks täpsema ülevaate tema lapsepõlvest, kooliteest, pereringist, õpetaja- ja direktoriaastatest, tööst haridusministri asetäitjana ning kujunemisest tõlkijaks. Idee tekkis pärast mitmeid perekondlikke koosviibimisi ja suuremaid suguvõsa kokkutulekuid, kus vanaisa Matti alati suurepärase mälu ja esinemisoskusega oma noorusest on jutustanud ja ka juba kuuldud lood huvitavaks muutnud. On oluline, et järeltulevatel põlvedel oleks teadmisi esivanemate kui oma perekonna kui ka rahva kultuurikandjate kohta. Varasemast eluolust annavad ülevaate küll raamatud, filmid ja ka koolitunnid, kuid kellegi vahetute kogemuste ja mälestuste kuulamine ning kirjapanemine aitab luua tõetruuma ettekujutuse. Mineviku tundmine on tähtis, et saada teada, kuidas on käitunud esivanemad erinevates olukordades, kuidas üles ehitada ühe eluvaldkonna karjääri algusest lõpuni, õppida nende vigadest ja hoida elus suguvõsa ajalugu.

Töö õnnestumise eelduseks pean algteadmisi biograafiast kui žanrist. Uurin, mida kujutab endast eluloo kirjapanemine, kuidas liigitatakse biograafiaid ning annan lühiülevaate selle žanri ajaloost. Eesmärkidest tulenevalt koosneb töö kahest osast: teoreetilisest ja praktilisest. Teoreetilises osas toetun peamiselt Catherine Neal Parke’i teosele „Biography: Writing Lives“ ning Ruth Hinrikuse ja Tiina Kirsi teosele „Elust elulooks: kuidas kirjutada elulugu – näited ja näpunäited“. Biograafias tuginen vanaisa enda kirja pandud ja ka suuliselt jutustatud mälestustele ning Matti Piirimaa seisukohti kirjeldavatele artiklitele. Lisaks aitavad vanaisast tõetruumat ja mitmekesisemat tervikpilti luua tuttavate arvamused ning meenutused, mida samuti oma töös kasutan.