Emakakaelavähk ja inimese papilloomiviiruse (HPV) vastane vaktsineerimine

Arhiiv


Emakakaelavähk ja inimese papilloomiviiruse (HPV) vastane vaktsineerimine

Maarja Evert
TARVASTU GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Mari Järve

Emakakaelavähk on kõikide vähkide hulgas leviku poolest seitsmendal kohal ning naistel rinna-, jämesoole- ja kopsuvähi järel neljandal kohal olev vähitüüp. Emakakaelavähi põhjustajaks on peamiselt sugulisel teel leviva inimese papilloomiviiruse (HPV) teatud tüübid (enamasti HPV16 ja HPV18). Nende viirusetüüpide vastu on olemas vaktsiinid, kuid nende vastane vaktsineerimine ei kuulu Eestis riiklikusse immuniseerimiskavasse, mistõttu see on tasuline. Käesoleva uurimistöö ajendiks oli huvi emakakaelavähi ja HPV-vastase vaktsineerimise vastu, samuti selle vastu, kui palju inimesed minu kodukohas on valmis vaktsineerima.

Uurimistöö raames viisin läbi kiirküsitluse 434 Eesti inimese seas (peamiselt Viljandimaalt Tarvastu vallast), kelle vanus jäi 12–68 eluaasta vahele. Küsisin nende valmidust vaktsineerida HPV vastu nii tasulise kui ka tasuta vaktsiini korral. Hüpoteesiks oli, et Tarvastu valla elanikud ei ole eriti valmis vaktsineerima, kui peavad selle eest suure summa maksma.

Uurimistöö teise osana intervjueerisin tervishoiu ala eksperte, et teada saada, mis tegelikult praegu takistab HPV-vastase vaktsineerimise riiklikusse immuniseerimiskavasse lülitamist ning kuidas peaks vaktsineerimine välja nägema, kui see riiklikusse kavasse kuuluks. Hüpotees oli, et HPV ei ole ehk Eestis sedavõrd levinud, et selle vastane vaktsineerimine ennast riiklikus immuniseerimiskavas õigustaks.