Arhiiv


Laste joonistusoskuse seos ealise arenguga

Pille Markov
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Inga Vendelin

21. sajandi kiires elutempos ei leidu lastevanematel tihti aega süveneda oma eelkooliealiste laste joonistustesse. Joonistused on lapse kõige tähtsamaks suhtlusvahendiks ning nende uurimine koos lapsega annab aimu tema mõttemaailmast ja arengust. Käesolevas uurimistöös analüüsitakse laste joonistusoskuste arengut.

Uurimistöö eesmärk on vaadelda, milline on laste joonistustes peituv info, kas joonistamine ning laste areng on omavahel seotud ning kuidas muutuvad joonistused vanusega.

Töö käigus viidi Tartu lasteaias Midrimaa kahes vanuserühmas läbi eksperiment,  selgitamaks välja, millised erinevused ilmnevad laste joonistustes ning kuidas nad ise oma joonistusi selgitavad. Katse käigus paluti lastel joonistada inimest vabalt valitud värvidega. Lastele oli kasutamiseks värvipliiatsid ning paber suuruses A4.

Töö esimeses osas antakse ülevaade laste joonistamise põhjustest ning selgitatakse, kuidas on seotud laste areng ning joonistused. Teine peatükk selgitab laste joonistustes peituvaid sümboleid ning proportsioone. Töö kolmandas osas on välja toodud vanuselised erinevused kahes vanusegrupis. Neljandas peatükis on esitatud eksperimendi tulemused ning analüüs.