Arhiiv


Lendorava olukord Eestis ja õpilaste teadlikkus lendoravast

ROMI VISKAR
LOO KESKKOOL Klass: 8 Juhendaja: Rita Selgis

Valisin oma uurimistöö teemaks lendoravad, sest praegusel ajal on neist ajakirjanduses palju räägitud. Samuti oli eesmärk uurida omaealiste teadmisi lendoravast ja nende olukorrast Eestis ja seda, kust õpilased infot on saanud.

Lendorav on Eestis hetkel üks ohustatumaid imetajaliike ja loodetavasti aitab minu töö inimeste teadlikkust nende kohta tõsta.

Töö koosneb kahest osast:

1) kirjanduse ülevaatest, mille jaoks otsisin infot internetist ja teaduskirjandusest ning intervjuudest terioloog Uudo Timmi ja veel nelja inimesega, kes on osalenud lendoravaga seotud välitöödel: Jaanus Remm, Liisa Rennel, Kertu Jaik ja Maarja Poska.

2) küsitlusest 8. klasside õpilastele.

Küsimused saatsin erinevates Eesti piirkondades asuvate koolide bioloogiaõpetajatele või õppealajuhatajatele, kes edastasid need omakorda oma õpilastele.

Lendorava uurijate sõnul pole sellist küsitlust varem läbi viidud ja see on huvipakkuv, kas õpilased, kes elavad lendoravate levilale lähemal, teavad neist rohkem, kui need, kes elavad elupaikadest kaugemal, ja mida koolinoored üldse lendoravast teavad. Samuti oleks hea teada, millistest infokanalitest inimesed lendorava kohta teadmisi saavad.