Arhiiv


Uneapnoe sümptomid ja ravi

MARIA RÜÜTLI
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Inga Vendelin

Uneapnoe on tänapäeval üha enam leviv unehäire, mida põevad enim keskealised mehed ja postmenopausis naised. Uneapnoeks nimetatakse hingamisseisakut une ajal. Sündroomiks nimetatakse seda siis, kui hingamiskatkestust esineb vähemalt viis korda iga magatud tunni kohta.

Käesoleva töö eesmärk on selgitada uneapnoe olemust, sümptomeid, ravivõimalusi, intervjueerida unearsti ning analüüsida keskealiste meeste ja naiste hulgas läbiviidud küsitluse tulemusi.

Töö esimeses osas selgitatakse, mis on uneapnoe ja millised on selle alaliigid. Teises osas tuuakse välja haiguse sümptomid päevasel ja öisel ajal ning sümptomid, millega tuleks kindlasti arsti vastuvõtule pöörduda. Kolmandas osas tuuakse välja ravivõimalused; selgitatakse täpsemalt, mis on kirurgiline ja mittekirurgiline ravi ning mis on CPAP-ravi ja kuidas CPAP-aparaati kasutatakse. Neljandas peatükis analüüsitakse unearsti dr Erve Sõõruga läbiviidud intervjuud ja keskealistele inimestele suunatud küsitluse tulemusi ning võrreldakse saadud infot teoreetilise taustainfoga. Viimases peatükis esitatakse tagasivaade tehtud tööle ja tehakse järeldused.