FORMALDEHÜÜDI MIGRATSIOONI MÄÄRAMINE MELAMIINPLASTIST VALMISTATUD TOIDUNÕUDEST

Arhiiv


FORMALDEHÜÜDI MIGRATSIOONI MÄÄRAMINE MELAMIINPLASTIST VALMISTATUD TOIDUNÕUDEST

Elisa Tamm
JÜRI GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Maarika Avloi

Valitud teema on seotud reaalse igapäevase eluga. Keskkond on üha aktuaalsemaks muutuv teema ning toidunõusid kasutab iga inimene päevast päeva. Melamiinplastist toidunõud valiti töö teemaks just seetõttu, et tegu on plastiga, mida varasemalt kasutati pidevalt just lastenõude valmistamiseks, kuid mis viimasel ajal on asendatud klaasist nõudega. Samuti on meedias üha levinum plastnõudega kaasnevate ohtude väljendamine ja nendest loobumise propageerimine. Autor soovis võimalikke ohte uurida ning katseliselt saada tõendeid, mis vastavad väited ümber lükkavad või neid kinnitavad. Arvestati ka sellega, et valitud teemaga seonduvaid avaldatud uurimusi, eelkõige eestikeelseid, leidus väga vähe. Töö eesmärgiks oli:

  • uurida formaldehüüdi migreerumist melamiinplastist valmistatud nõudest toiduainetesse.
  • võrrelda usaldusväärse Euroopa kaubamärgiga ja Aasia päritoluga toidunõude kvaliteeti.
  • teha kindlaks, kas Eesti poodides müüdavad melamiinist toidunõud võivad olla inimorganismile ohtlikud.

Uurimuse praktilises osas kasutati kokku üheksat eset: kolm Hiina päritolu ja kolm Rootsi firma kaussi ning kolme Hiina päritoluga kulpi. Esemetesse lisati toidusimulanti, milleks kasutati 3% äädikhapet. Formaldehüüdi sisaldus toidu mudelaines tehti kindlaks spektrofotomeetriliselt. Tulemusi kõrvutati Euroopa määrustele kohase formaldehüüdi migratsiooni piirnormiga, milleks on 15 mg/kg.

Uurimusliku osa hüpoteesid olid:

  • Aasia päritoluga melamiinplastnõu ületab formaldehüüdi migreerumise piirnormi.
  • Euroopa kaubamärgiga toode ei ületa formaldehüüdi migreerumise piirnormi.

Töö uurimuslikku osa aitasid teostada Terviseameti keemialabori töötajad.