Arhiiv


SUHKRUSISALDUS VIINAMARJADES SÕLTUVALT SORDIOMADUSTEST

Helen Riisalu
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendajad: prof Kadri Karp ja Einike Reinvelt

Tänapäeval võib viinapuid leida igast maailma riigist. Eestis on viinamarjakasvatusega tegelevad inimesed ühinenud Eesti Viinamarjakasvatajate ja Veinivalmistajate Liitu. Liidu liikmed tegelevad viinapuude kasvatamisega, vahetavad kogemusi sortidest ja tutvustavad põhjamaist viinamarjakasvatust Eestis ning erinevatel rahvusvahelistel üritustel.

Viinamarjade suhkrusisaldus on oluline mitmel põhjusel. Näiteks mõjutab see nii lauamarja kui ka veini maitset ja kvaliteeti. Refraktomeetri abil saab määrata kuivaine sisaldust mahlas ning see on esmaseks küpsuse ja kvaliteedinäitajaks. Kuivaine on mahla veevaba osa, millest viinamarjamahlas moodustavad peamise osa suhkrud ja vähemal määral happed ja muud ühendid.

Brixi kraadid (lühendiks °Bx) näitavad suhkru sisaldust vesilahuses, üks Brixi kraad võrdub ühe grammi sahharoosiga 100 g vesilahuses. Veinimarjades sõltub Brixi näidust tulevase veini alkoholisisaldus ja sellepärast määratakse korjeaeg just selle näidu põhjal. Lauamarjadel mõjutab suhkur koos hapetega maitset ning miinimumparameetrid on ette antud kvaliteedinõuetes.

Teema sai valitud huvist üldiselt teada saada rohkem viinamarjade kohta. Väga põnev tundus ka võimalus uurida viinamarjade suhkrusisaldust ning selle mõju nii veini kui ka lauamarjadele. Töö praktiline osa valmis koostöös Eesti Maaülikooliga ja viidi läbi katseistandikes.

Selle töö üks eesmärk on välja selgitada suhkrusisaldus neljas veinimarja sordis ja kaheksas lauaviinamarja sordis. Samuti on eesmärgiks teada saada, kas Eesti kliimas on võimalik kasvatada piisavalt kvaliteetseid marju müümiseks ja veini valmistamiseks.