Arhiiv


GALAKTIKATE FILAMENTIDE RUUMIJAOTUSE VISUALISEERIMINE

Gregor Eesmaa
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 12 Juhendajad: PhD Elmo Tempel, Einike Reinvelt

Galaktikate jaotus universumis ei ole ühtlane. Selles esineb nii tihedamaid kui ka hõredamaid kohti. Piltlikult moodustub galaktikatest ämblikuvõrgulaadne kärjestruktuur. Galaktikate visualiseerimine arvuti abil on üks paremaid meetodeid seda uurida. Seejuures osutub kõige tähtsamaks tarkvara oskuslik optimeerimine, vältides pikka ooteaega visualisatsiooniga opereerides. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on selline programm valmistada.

Teema valik tuleneb mitmest aspektist. Esiteks lihtsalt kasutatavat, vabavaralist ning optimeeritud galaktikate visualiseerimisprogrammi vabas vormis andmehulkade jaoks ei ole varasemalt loodud. Teiseks huvist kosmose (sh kosmoloogia ja astronoomia) vastu ning kolmandaks soov õppida kasutama ettevõtluses levinud programmeerimist hõlbustavat tarkvara.

Uurimistöö viiakse läbi, kasutades paindliku arendustsükli põhimõtteid. Tarkvara loomisel kasutatakse Processing teeki Javale, et lihtsustada graafikakaardi kasutust programmi töö kiirendamiseks. Teiste programmeerimiskeeltega võrreldes on Java kasutus õigustatud, kuna selle lähtekood muudetakse enne programmi jooksutamist masinale lihtsalt loetavaks koodiks, mistõttu on ta oluliselt kiirem näiteks Pythonist, mille lähtekoodi töödeldakse alles jooksutamise ajal. Samuti, võrreldes sarnase kiirusega C-keeltega on Javaga lihtsam prototüüpida, kuna ei pea muretsema näiteks mäluhalduse pärast.